2. Odak Grup Çalışması Tamamlandı

24/01/2013 06:30

“Bilgi Teknolojileri Sektörü”, “Toplumsal Dönüşüm”, “Nitelikli İnsan Kaynağı ve İstihdam”, “Bilgi Teknolojileri Destekli Yenilikçi Çözümler” ve “İnternet Girişimciliği ve e-Ticaret” eksenlerinin 2. Odak Grup Çalışması 22 Ocak 2013 günü İstanbul’da, “Genişbant Altyapısı ve Sektörel Rekabet Ekseni” ve “Kamu Hizmetlerinde Kullanıcı Odaklılık ve Etkinlik” eksenlerinin 2. Odak Grup Çalışması 23 Ocak 2013 günü Ankara’da ve “Bilgi Güvenliği, Kişisel Bilgilerin Korunması ve Güvenli İnternet” ekseni 2. Odak Grup Çalışması 24 Ocak 2013 günü Ankara’da sektörden temsilcilerin katılımıyla gerçekleştirilmiştir.

2. Odak Grup Çalışması’nda konuya taraf kişi ve kurumların eksen bazında görüşlerinin alınması amaçlanmıştır. Odak grup çalışmalarında proje kapsamı katılımcılara özetlenmiş, tartışılan eksen ile ilgili özet bilgiler verilmiş ve daha sonrasında odaklanılan konular ile ilgili katılımcı görüşleri alınmıştır. Bunlara ek olarak katılımcılara proje boyunca görüşlerini yansıtabilecekleri ve proje ekibiyle irtibata geçebilecekleri katılımcılık portalı ve sosyal medya araçları hakkında bilgiler verilmiş ve projenin sonraki adımları özetlenmiştir.

Odak grup çalışması değerlendirme raporuna aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

http://www.bilgitoplumustratejisi.org/tr/doc/8a3247663cd49329013cf40c89080003

Tüm alanlar zorunludur.

17 + 8