Bilgi Toplumu Stratejisi Eylem Planı (2006-2010) V. Değerlendirme Raporu

2006-2010 döneminde uygulanan Bilgi Toplumu Stratejisinin uygulama durumuna ilişkin olarak hazırlanan Mart 2010 tarihli değerlendirme raporu

Yorum Ekle

9 + 14

“Bilgi Toplumu Stratejisi Eylem Planı (2006-2010) V. Değerlendirme Raporu” Toplam: 0 Yorum

Tüm alanlar zorunludur.

15 + 6