Bilgi ve İletişim Teknolojileri Odaklı Ekonomik Kalkınma Mali Destek Programı (İşletmeler) 2012 Yılı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi

10/01/2013 21:13

İSTANBUL KALKINMA AJANSI İŞLETMELERE YÖNELİK BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ ODAKLI EKONOMİK KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI 2012 YILI TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ

Yorum Ekle

12 + 18

“Bilgi ve İletişim Teknolojileri Odaklı Ekonomik Kalkınma Mali Destek Programı (İşletmeler) 2012 Yılı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi ” Toplam: 0 Yorum

Tüm alanlar zorunludur.

2 + 5