Bilgi ve İletişim Teknolojileri Odaklı Ekonomik Kalkınma Mali Destek Programı (Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşlar) 2012 Yılı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi

10/01/2013 21:16

İSTANBUL KALKINMA AJANSI KÂR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YÖNELİK BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ ODAKLI EKONOMİK KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI 2012 YILI TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ

Yorum Ekle

1 + 13

“Bilgi ve İletişim Teknolojileri Odaklı Ekonomik Kalkınma Mali Destek Programı (Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşlar) 2012 Yılı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi” Toplam: 0 Yorum

Tüm alanlar zorunludur.

17 + 7