Türk Kütüphaneciler Derneğinin 2014-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi Taslak Eylem Planı Hakkındaki Görüş ve Önerileri

Türk Kütüphaneciler Derneğinin 2014-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi Taslak Eylem Planı Hakkındaki Görüş ve Önerileri

Tüm alanlar zorunludur.

19 + 12