Konya Bilişim Derneği- Eğitim Komisyonu Öneriler Raporu

27/06/2014 15:22

Bilgi Toplumu hedefine ulaşabilmek için, bilgi teknolojileri ile gelişim gösteren ülkelerde olduğu gibi özel sektörün önü açılmalı ve desteklenmelidr. BT eğitimi veren özel kurslar, bu hedefe ulaşmada önemli katkılar sağlayabilir.

Tüm alanlar zorunludur.

5 + 3