ÖZ-KUR-DER Önerler Raporu

28/06/2014 14:49

Bilgi Toplu Stratejisi ve Eylem Planının Özel BT Kursları açısından değerlendirilmesi ve önerilerimiz ekte sunulmuştur. BT insan kaynakları ihtiyacının karşılanması ve geliştirilmesinde başarı sağlayabilmek için, BT alanında eğitim veren özel kursların önü açılmalı, desteklenmeli ve teşvik edilmelidir.

Tüm alanlar zorunludur.

15 + 13