2015-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı

05/03/2015 16:06

Türkiye'nin 2015-2018 döneminde uygulayacağı Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı

Yorum Ekle

3 + 13

“2015-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı” Toplam: 2 Yorum

Tarık Bilge

Ülkemize hayırlı olmasını diliyorum fakat eylem planı kararlarında katılımcı görüşlerine yeterince yer verilmediği görülüyor. Okullarda tüm kademelerde BİT derslerinin olması gerektiği katılımcılar tarafından yoğun şekilde görüş olarak bildirilmişti. Fatih Projesi konusunda teknoloji entegrasyonu için Bilişim Teknolojileri Öğretmenlerinin projede önemi katılımcılar tarafından dile getirilmişti ama bununda yine plana yansımadığı görülüyor. Eylem Planında, 'Bilgi Teknolojileri' ekseninde 32. eylemde 'BİT Konusunda Bilinçlendirme için Müfredatın Güncellenmesi' planın uygulama aşamasında mevcut derslerin müfredatına BİT konularında ekleme yapılacak olarak anlaşılmaktadır eğer öyleyse bu bir strateji hatası olarak düşünülebilir. 21. Yüzyılda BİT eğitimi gibi geniş bir alan derslere dağıtılarak öğretilemez. BİT eğitimi konusunda okullarda her kademede ayrı bir ders olması gerekir. Hali hazırda ülkemizde bu işin uzmanı mezun binlerce Bilişim Teknolojileri Öğretmeni bulunmaktadır.

kadir barbaros

Bilişim uygulama gerektiren bir alandır, bu alanın diğer derslere entegre edilmesi yada diğer öğretmenlere seminerler aracılığı ile verilmesi mümkün değildir, eğer sanayi devri gibi bilişim devrinin de kaçırılması istenmiyorsa ve bilişimin tüketilmesi değil, bilinçli kullanılması ve üretilmesi hedefleniyorsa bilişim ile ilgili konuların entegrasyonundan vazgeçilmeli, aksine bu alana daha fazla ağırlık verilmelidir, bu gün üniversitelerden yetişen öğretmenler dahi bilişim alanında yetersizlik hissederken ilkokul çağındaki öğrencilerin 'bilgisayarı biliyor' şeklinde telafuz edilmesi ileride büyük bir hezeyana uğramamıza neden olacaktır, biz B.T. öğretmenleri olarak ülkemiz adına yetkililerimizden daha bilimsel yaklaşımlar bekliyoruz.

Tüm alanlar zorunludur.

4 + 17