Hamza Guclu

up up

BİT destekli yenilikçi çözümler kapsamında yeşil bilişim konusunun da ele alınacağını görüyorum. Bu konuda incelediğim batı menşeyli çalışmalarda genel olarak bir “çevre” vurgusu yer alıyor. Türkiye olarak bu romantik yaklaşıma kendimizi kaptırmamalıyız diye düşünüyorum. Çevreye duyarlılık konusunu ihmal edelim demiyorum. Ama yeşil bilişimle asıl murat edilenin ekonomik fayda elde etmek olduğunu gözden kaçırmayalım. Yeşil bilişim ilk olarak enerji verimliliğini artırması dolayısıyla tasarruf sağlıyor. Fakat bunun da ötesinde yeşil bilişim teknolojileri sayesinde yeni pazarlar, yeni istihdam olanakları, yeni ihracat fırsatları ortaya çıkıyor. Kısacası, bu alanda geliştirilecek politika ve stratejilerin ekonomik fayda vizyonuyla şekillendirilmesi, bunu yaparken sosyal faktörlerin tabiî ki ihmal edilmemesi gerektiğini düşünüyorum.

Şikayet et

Özhan Yılmaz

up up

Hamza Bey'e katılmamak mümkün değil. Kalkınmanın üç farklı boyutunun olduğunu akıldan çıkarmamak gerekir. Yalnız çevre kaygısıyla hareket ederek ekonomik ve sosyal konuları göz ardı etmenin hatalı olduğunu düşünüyorum.

Şikayet et

Mesaj Gönder

19 + 8

Tüm alanlar zorunludur.

1 + 19