Hakkımızda

Bilgi Toplumu Stratejisinin Yenilenmesi Projesi

Bilgi Toplumu Stratejisinin Yenilenmesi projesi kapsamında bilgi toplumu stratejisinin yenilenmesine altyapı teşkil edecek çıktıların üretilmesi amaçlanmaktadır. Proje kapsamındaki çalışmalar;

  • Bilgi Teknolojileri Sektörü
  • Genişbant Altyapısı ve Sektörel Rekabet
  • Nitelikli İnsan Kaynağı ve İstihdam
  • Toplumsal Dönüşüm
  • Bilgi Güvenliği, Kişisel Bilgilerin Korunması ve Güvenli İnternet
  •  Bilgi ve İletişim Teknolojileri Destekli Yenilikçi Çözümler
  •  İnternet Girişimciliği ve e-Ticaret
  •  Kamu Hizmetlerinde Kullanıcı Odaklılık ve Etkinlik

olmak üzere sekiz ana eksende yürütülecektir. Çalışmanın süresi 30 hafta olarak belirlenmiş ve işe 13 Kasım 2012 tarihinde başlanmıştır. Çalışmaların 10 Haziran 2013 tarihinde sonuçlandırılması beklenmektedir.

Proje ile (a) Mevcut Durum Raporu, (b) Küresel Eğilimler ve Ülke İncelemeleri, (c) Makroekonomik Projeksiyonlar ve Fırsatlar Raporu ve (d) İhtiyaç Tespiti ve Öneriler Raporu olmak üzere dört temel çıktı üretilecektir. Bu temel çıktıların üretilmesi sonrasında 2013’ün ikinci yarısında Kalkınma Bakanlığının koordinasyonunda ilgili kesimlerin katılımları ile Stratejinin oluşturulmasına geçilecektir.

Mevcut Durum Raporu ile, sekiz eksende Türkiye’nin halihazırdaki durumu tespit edilecektir. Küresel Eğilimler ve Ülke İncelemeleri Raporu ile sekiz eksen kapsamında ülke örnekleri ve uluslararası eğilimler belirlenecektir. Makroekonomik Projeksiyonlar ve Fırsatlar Raporunda Türkiye’nin bilgi toplumu çalışmaları ile istifade edebileceği büyüme ve istihdam başta olmak üzere ekonomik fırsatların projeksiyonu yapılacaktır. İhtiyaç Tespiti ve Öneriler Raporunda ise ülkemizin bilgi toplumuna dönüşüm için önümüzdeki dönemdeki ihtiyaçları belirlenecek ve bu ihtiyaçların karşılanmasına yönelik politika, strateji ve uygulama önerileri geliştirilecektir.

Türkiye’nin bilgi toplumuna dönüşüm gündeminin tarafı olan kamu kurumları, özel kesim, STK’lar ve bireylerin tamamı çalışmanın paydaşı olarak kabul edilmektedir. Çalışma boyunca bu kesimlerden ilgililerle birebir görüşmeler yapılması ve bu kesimlerden temsilcilerin katılımı ile odak grup ve atölye çalışmaları yapılması öngörülmektedir. Ayrıca, çalışmanın birinci ayından itibaren yayına geçecek internet sitesi aracılığıyla paydaşların çalışmalar hakkında bilgilendirilmesi ve çalışmaya katkılarının alınması kolaylaştırılacaktır. Bu internet sitesinde çalışma boyunca üretilen tüm çıktılar yayımlanacaktır. Ayrıca oluşturulacak forum ve sosyal medya arayüzleri ile tarafların katkılarının çalışmalara yansıtılması temin edilecektir.

Tüm alanlar zorunludur.

2 + 8