İş Programı

Projenin devamı süresince yürütülecek tüm işlere ait; sıra, başlama ve bitiş tarihleri, süre, işler arasındaki ilişkiler, ara ve nihai çıktılar ile kaydedilecek ana aşamaları gösteren ayrıntılı İş Programı dokümanı.

Tüm alanlar zorunludur.

13 + 9